www.renemathot.nl                   Contact: info@renemathot.nl              Copyright © Rene Mathot

Een verhaal hoe twee tramrijtuigen gebouwd (in 1925) bij Beijnes in Haarlem, als woning in Beverwijk terecht kwamen.

In 1925 zijn o.a drie tramrijtuigen bij Beijnes in Haarlem gebouwd voor de Gooise Stoomtram (ook wel Gooise moordenaar genoemd vanwege de vele ongelukken waarbij deze tram betrokken was). Deze drie benzine motorwagens zijn daar tot 1939 gebruikt. In dat jaar werd de Gooise Stoomtram opgeheven en werd een aantal rijtuigen van de Gooise verkocht aan de Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) in Heerenveen, waaronder de drie boven genoemde Beijnes motorwagens. De rijtuigen hebben daar dienst gedaan tot 1948 omdat toen de NTM haar diensten staakte en het spoor werd overgenomen door de NS.

Personeelstrein met lok 43 op het Hoogoventerrein.

De Koninklijke Nederlandse Hoogovens Staalfabriek (KNHS) in IJmuiden was in de jaren '40-'45 gestart met een personeelstreindienst vanaf station Beverwijk naar het Hoogoventerrein. Eerste rit nieuwe personeelstrein Hoogovens 1948.Het vervoer tussen Beverwijk en Hoogovens werd uitgevoerd met een stoomlocomotief met daarachter een achtal gesloten goederenwagen die de  Hoogovens in 1935 van de NS had gekocht. Later werd er vanaf het Hoogoventerrein niet meer doorgereden naar station Beverwijk, maar naar Halte Hoogovens (tussen station Beverwijk en Velsen). Deze verbinding viel erg in de smaak bij het personeel. Hoogovens wilde graag de kwaliteit en comfort van deze trein te verbeteren. In de trein (goederenwagens) waren tot dan toe alleen maar staanplaatsen beschikbaar.

Beijnes Rijtuigen in 1948 NTM

In 1948 kocht de Hoogovens bij de NTM in Heerenveen een zestal personentramrijtuigen De NTM in Heereveen had kort daarvoor haar tramdiensten gestaakt en daardoor kon Hoogovens zes rijtuigen van deze maatschappij overnemen, waaronder de drie Beijnes rijtuigen. De rijtuigen werden voorzien van een balkon aan beide zijden om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. De drie Beijnes tramrijtuigen waren voormalige benzine motorwagens, iets wat Hoogovens eigenlijk liever had gehad. Maar helaas had de NTM enige tijd voor de opheffing van de maatschappij de motoren uit deze drie rijtuigen laten verwijderen en deze omgebouwd tot getrokken rijtuigen.

Beijnes rijtuig komt aan op het Raamveld

De zes rijtuigen hebben bij Hoogovens dienst gedaan tot 1957, omdat toen de Velserspoortunnel in gebruik werd genomen. Hierdoor kwam de halte Hoogovens te vervallen. De overgebleven rijtuigen werden door de Hoogovens aangeboden aan o.a verenigingen e.d. om dienst te gaan doen als clubhuis of als woning. Hiervoor werden wel de draaistellen verwijderd. Twee van deze tramrijtuigen kwamen terrecht op het Raamveld in Beverwijk. De een werd als schuur in gebruik genomen de ander om dienst te gaan doen als noodwoning. Deze noodwoningen waren hard nodig omdat er een groot tekort was aan woningen Eengezinswoningen werden omgebouwd tot  Duplexwoningen . Op de foto rechts is te zien dat een van de twee rijtuigen  op een  vrachtauto  aankomt bij de ingang van het Raamveld.

De woningen staan op hun plaats
Ziet er toch wel netjes uit.

De beide rijtuigen staan op hun plek en zijn inmiddels bewoond.  Ziet er toch wel netjes uit.


Luchtfoto uit 1964 van het Raamveld ter orientatie van de locatie waar de rijtuigen stonden in Beverwijk. Iets rechts van het midden van de foto zie je heel klein de twee Beijnes rijtuigen staan. De school in het midden van de foto staat er nu nog.   Er is nu nog maar weinig terug te vinden van deze plek in Beverwijk omdat er een complete nieuwe woonwijk is verrezen. Maar doordat de school er nu nog steeds staat is het wel mogelijk.

Overzichtfoto van de situatie in 1967 van beide rijtuigen op het Raamveld. Het eerste rijtuig (op de foto links) ziet er niet beste meer uit.  Dit Beijnesrijtuig is waarschijnlijk de KNHS nr. 92. Het nummer is namelijk te zien op de chassisbalk van het rijtuig. Het rijtuig was toen nog in gebruik als schuur en duiventil (foto dhr. Loots uit Heemskerk) 9 maart 1967.

Op de foto rechts het tweede Beijnes rijtuig. Deze ziet er nog een  stuk beter uit.  Achter het raam is   mw. Loots zichtbaar en er hangen mooie gordijnen  voor de ramen

Rijtuig 92 in gebruik als schuur.
Rijtuig 92
Beijnesrijtuig als woning in gebruik.
Op de achtergrond de beide Beijnesrijtuigen

Links nogmaals rijtuig  92.  De foto rechts is ook omstreeks die datum genomen. Op de achtergrond de twee tramrijtuigen van Beijnes De was hangt buiten en op de achtergrond de school (foto fam. van Son)


Een van de twee originele fabrieksplaten van deze rijtuigen.

is niet precies na te gaan welke van de drie bij Beijnes gebouwde rijtuigen hier terecht zijn gekomen. Een is bijna zeker de KNHS nr 92. De ander is niet zeker. Dat de rijtuigen op het Raamveld in Beverwijk twee Beijnesrijtuigen waren weet ik zeker. Ik heb namelijk bij de sloop van de twee tramrijtuigen in de jaren '80 twee identieke fabrieksplaten van deze rijtuigen afgehaald. Links de fabrieksplaat van Beijnesrijtuig 92.  Originele fabrieksplaat van het Beijnesrijtuig op het raamveld in Beverwijk. Deze is in mijn bezit.


Ik heb ook contact gehad met dhr. Loots een oud bewoner van een van de twee rijtuigen. Hij heeft daar samen met zijn vrouw enige tijd gewoond. Er zijn maar weinig foto's van deze twee rijtuigen bekend. Ik heb er één gekregen via de familie van Son uit Beverwijk. De drie andere zijn van de oud bewoner dhr. Loots uit Heemskerk. Het lot van het derde Beijnes tramrijtuig kon ik helaas niet achterhalen. Mocht u meer foto's of informatie hebben van deze twee rijtuigen neem dan a.u.b. contact op met info@renemathot.nl

De personeeltrein van Hoogovens in IJmuiden met als 2e rijtuig een Beijneswagen uit 1925. Deze is gebouwd bij Beijnes in Haarlem.