www.renemathot.nl                   Contact: info@renemathot.nl              Copyright © Rene Mathot

NZH Blauwe Tram

Mijn opa en de Blauwe Tram van de NZH in Haarlem

Mijn Opa Theo van maris in zijn conducteursuniform van de NZH 1939

Mijn Opa, de vader van mijn moeder Ida,  Theodorus Wilhelmus Hendrik van Maris (14-04-1896 tot 6-05-1965) heeft meer dan 40 jaar bij de Noord Zuidhollandsche Tramweg maatschappij (NZHTM) in Haarlem gewerkt. Hij is in 1916 op 20 jarige leeftijd bij de NZH begonnen, eerst als tramconducteur op de beroemde Haarlemse "Blauwe" tram en later i.v.m. de opheffing van het trambedrijf als chauffeur op de bus. Rechts onder  zie je een afbeelding van een oorkonde die hij bij zijn 40 jarig dienstjubileum in 1956 heeft gekregen. Deze is in mijn bezit. Een aantal jaren geleden heb ik een aantal documenten, waaronder een chauffeursdiploma en een brief dat hij een lintje kreeg van de koningin, van de zus van mijn moeder (tante Lenie) gekregen, omdat ik als enige nazaat van mijn Opa geinteresseerd ben in spoor en tramwegen.

Oorkonde van mijn Opa zijn 40 jarig dienstjubileum 1956
Ridderorde van mijn Opa.

Links boven, een oorkonde van Opa Van Maris die hij kreeg bij zijn 40 jarig dienstjubileum bij de NZH in 1956. Rechts boven, hij kreeg ook een lintje van de koningin voor dit jubileum. Dit is de begeleidende brief ondertekend door koningin Juliana. Helaas is  het lintje  zelf teruggestuurd  nadat mijn Opa in 1965 is overleden. Dat is namelijk verplicht.

Tevens heb ik de originele NZH pet, uniformknopen en onderstaan zilveren plaatje van mijn opa van haar gekregen.

Dit zilveren plaatje (werkelijke breedte 4 cm) zat volgens mijn moeder op een kastje wat mijn Opa gekregen had voor zijn 25 jarig ambtsjubileum bij de

NZHTM in 1941. De tekst op dit plaatje luid "Aangeboden door het jubileumfonds der N.Z.H.T.M. 1916 - 1941" Het kastje is er al lang niet meer, het plaatje wel.

Helaas weet ik niet heel veel te vertellen over de tijd dat mijn opa bij de NZH heeft gewerkt. Hij is al in 1965 al overleden en ik was toen nog geen vijf jaar oud. Hij was eerst gestationeerd in de remise aan de Leidsevaart. Later werd hij overgeplaatst naar de remise aan het Soendaplein. Dat weet ik van mijn moeder, omdat het gezin toen van Tuindorp (in Haarlem) naar de Jan Gijzenkade is verhuisd. Dat was dichter bij het Soendaplein. Ik moet nog wel een paar foto's hebben waar mijn opa in uniform op de foto staat, maar deze heb ik nog niet gevonden tussen de foto's van mijn vader en moeder.

Links onder, Een aantal onderdelen uit de blauwe tram. Deze onderdelen heb ik gekregen van mijn collega Erik Warns. Zijn (inmiddels overleden) vader heeft deze unieke onderdelen omstreeks 1957 uit een te slopen tram gehaald. Links op de foto een echte fluit van tramtype A 500. Rechts op de foto een remdrukmeter uit de cabine en onder nog een bordje met een aanduiding voor de reizigers uit deze zelfde tram. Echt leuk om deze originele onderdelen te hebben. Nogmaals bedankt daarvoor. Rechts onder, een origineel singletje met geluiden van de Blauwe tram van de NZH dat is uitgeven om de restauratie te betalen van het enige Boedapester tramrijtuig B 412 dat bewaard is gebleven. Het heeft jarenlang, buiten als vakantiewoning dienst gedaan in het Zeeuwse Groede. Het staat nu geheel gerestaureerd in het nieuwe NZH vervoersmuseum aan de A. Hofmanweg 35, 2031 BH in  Haarlem.

Diverse onderdelen uit de Blauwe tram.
Origineel singletje voor restauratie van het Boedapester tramrijtuig

NZH zaken van Opa nu in mijn bezit.

Rechts Het chauffeursdiploma van mijn opa dit moest hij halen omdat er bij op de bus geen conducteurs meer nodig waren zoals op de tram. Hij moest dus omgeschoold worden. Op 4 augustus 1951 heeft hij dat gehaald.  Links Nog een certificaat wat bij het chauffeursdiploma hoort.   Toch mooi dat een aantal van deze spullen bewaard is gebleven en  nu in mijn bezit.

Chauffeursdiploma bus.
Certificaat chauffeursdiploma
<< Naar boven

Rechts op de foto staat mijn Opa Theo van Maris samen met collega Ted Janssen in NZH uniform voor een Crossleybus begin jaren '50
Document "Vereerend getuigenschrift" van mijn opa Van Maris gekregen bij zijn 40 jarig dienstjubileum bij de NZH.
Reisgids van de NZH uit 1953
Opa van Maris op de foto met een collega
Mooie foto van een bus van de NZH bij station Haarlem. Links op de foto mijn opa Theo van Maris.
NZH boek Tussen tram en Bus met daarin de bovenstaande foto van mijn opa.